Fondy EHP a Norska

Celkovým cílem předkládaného projektu je proměnit interiér kulturní památky, klasicistní venkovské usedlosti, v níž se narodil světoznámý skladatel Antonín Dvořák, v muzeum 21. století a regionální kulturní centrum.

Tím projekt přispěje k udržitelnému místnímu kulturnímu a socio-ekonomickému rozvoji a inkluzi zranitelných skupin obyvatelstva. K tomuto hlavnímu cíli přispějí tyto dílčí cíle:

1. Postupná rekonstrukce celého komplexu Rodného domu Antonína Dvořáka, přičemž tento cíl nebude finančně podpořen z Fondů EHP, ale z jiných finančních zdrojů.

2. Paralelně s probíhající rekonstrukcí budou probíhat i práce na vývoji a vytvoření inovativní stálé expozice, zejména výstavních systémů. Navrhovaný princip expozice klade hlavní důraz na využití zvukové složky, čímž se vymyká běžně používaným výstavním systémům založeným zejména na předmětech, textech a kombinaci videa a zvuku. Zároveň se do značné míry odlišuje rovněž od 7 široce rozšířených audio průvodců i mobilních aplikací. V tomto případě bude základním prvkem zakázkově vyvíjené interaktivní zařízení s kvalitními sluchátky poskytující každému návštěvníkovi při průchodu expozicí technicky nízkoprahový, individualizovaný zážitek, který nebude pouze doplňkem ostatních složek expozice, ale naopak stěžejní složkou umožňující imerzivní prožitek.

3. Zajistit dlouhodobou udržitelnost provozu muzea Rodného domu Antonína Dvořáka.

4. Vytvořit díky propojení moderní inovativní technologie a kulturní památky centrum kulturního a společenského života v obci Nelahozeves a poskytnout zázemí pro komunitní využití.

5. Nabídnout program veřejných kulturních a společenských akcí a vzdělávacích aktivit, jako jsou stálá expozice, výstavy, komentované prohlídky, koncerty, workshopy určené různým návštěvnickým skupinám (děti, rodiny, dospělí či senioři).

6. Přizpůsobit muzeum návštěvníkům z řad zranitelných skupin obyvatelstva a vytvářet pro ně specializované programy. Konkrétně se zaměřujeme na seniory, děti všech věkových kategorií a osoby se zdravotním postižením.

7. Rozvíjet dlouhodobá partnerství s relevantními českými a zahraničními partnery, která pomohou dále rozvíjet škálu muzejní nabídky a nabízet vzdělávací a kulturní aktivity na světové úrovni.

8. Průběžně dále komunikovat s obcí a dalšími místními partnery ve snaze o dosažení maximálního využití prostor expozice a zajištění programové nabídky tak, aby odpovídala i místním potřebám. Společně s obcí již organizujeme hudební festival Dvořákova Nelahozeves a přispíváme také ke vzdělávacím projektům (Hudba do škol regionálního centra České filharmonie ve Velvarech).

9. Vytvořit webovou stránku související s muzeem, která nabídne další příležitost pro distanční vzdělávání a zapojení do aktivit týkajících se Antonína Dvořáka a jeho hudby.

V rámci projektu probíhá mnoho aktivit.

Hlavní linkou je nalezení řešení speciálního audiozařízení, které bude umožňovat návštěvníkovi výjimečný zážitek.

Z tohoto důvodu na podzim 2022 proběhlo veřejné výběrové řízení, ve kterém zvítězila firma 3 d sense, s.r.o.
Ve snaze nalézt nejvhodnější řešení pro muzejní audiozařízení uskutečnila firma 3d sense s.r.o. na začátku roku 2023 rozsáhlý průzkum trhu a bylo kontaktováno mnoho českých i zahraničních partnerů.
Do prací na audiozařízeních byla zapojena designerka Anna Kozová.

V období od června do října 2023 mohli návštěvníci zámku v Nelahozevsi vidět malou ochutnávku budoucí expozice, jež byla součástí standardního návštěvnického okruhu.

V tomto období se na zámku v Nelahozevsi uskutečnily též níže uvedené workshopy, které vymyslel a zrealizoval edukátor Lobkowicz Collections Jan Malý.

 Tyto workshopy chceme v rámci edukačního programu rodného domu Antonína Dvořáka nabízet i v budoucích letech.

-        2 workshopy pro školní skupiny, konkrétně ZUŠ Kralupy nad Vltavou, 12.6. a 20.6.2023, s názvem „Dětství Antonína Dvořáka“.
-        1 workshop pro rodiny s dětmi a názvem „Model rodného domu“. 10.9.2023
-        1 workshop pro dospělé s názvem „Lapač snů“ 10.9.2023
-        1 workshop pro seniory – Procházka po místech souvisejících s dětstvím Antonína Dvořáka v Nelahozevsi

V roce 2023 se na zámku Nelahozeves dále uskutečnily čtyři koncerty:

-        koncert ZUŠ Kralupy nad Vltavou, 15.6.2023
-        koncert Akademie komorní hudby, 2.7.2023
-        koncert Období Sboru, 10.9.2023, v rámci festivalu Dvořákova Nelahozeves
-        koncert Musica Florea, 10.9.2023, v rámci festivalu Dvořákova Nelahozeves