Historie

Antonín Dvořák

Příběh světoznámého hudebního skladatele Antonína Dvořáka začíná v malé středočeské vesnici Nelahozeves, ležící na levém břehu řeky Vltavy nedaleko Prahy. Právě tam se v roce 1841 narodil Anně a Františku Dvořákovým jako nejstarší z devíti dětí. Jeho otec provozoval řeznictví a hospodu, ve které hrával při vesnických zábavách na citaru. Malý Antonín prožil většinu dětství obklopen hudebními vjemy. V kostele sv. Ondřeje, který stojí hned naproti domu a ve kterém byl pokřtěn, uslyšel poprvé varhany a hlasy místního pěveckého sboru. Zdejší učitel a kantor Josef Spitz ho naučil hře na housle a Dvořák brzy začal hrát na církevních obřadech a také na vesnických zábavách. V roce 1853 se Antonín Dvořák odstěhoval za studiem z Nelahozevsi do nedalekých Zlonic, aby poté následovala jeho zářná hudební dráha, která ho jako jednoho z mála českých skladatelů, vynesla do hudebních výšin a zajistila mu celosvětové uznání.

Ve své tvorbě dokázal Antonín Dvořák transformovat lidové rytmy do velkých romantických symfonií. Zasadil se o definování českého národního hudebního stylu a jeho prezentaci světu. Jeho hlavní díla, včetně Slovanských tanců a proslulé opery Rusalka, byla s úspěchem hrána v Praze, Vídni a Londýně. Během působení ve funkci vůbec prvního ředitele Americké hudební konzervatoře v New Yorku, zkomponoval Dvořák své nejznámější dílo, Symfonii č. 9 „Z Nového světa“. Ta měla premiéru v prosinci 1893 v Carnegie Hall a v roce 1969 se dokonce dostala na palubu Apolla 11, kterou vedl Neil Armstrong při misi na Měsíc.

Přes všechen mezinárodní úspěch Antonín Dvořák nikdy nezapomněl na svůj skromný původ. Místa a zvuky dětství, jako ryk vesnické hospody, šumící řeka Vltava, hvízdání parních vlaků či ptačí zpěv, tak hluboce zakořeněné ve vzpomínkách na jeho milovanou vlast, se nesly celým jeho životem a jeho hudbou.

 


Dvořák Birth House

Rodný dům Antonína Dvořáka, stojící v Nelahozevsi nedaleko tamního zámku, naproti kostelu sv. Ondřeje, vlakové zastávky a v bezprostřední blízkosti řeky Vltavy, pochází z konce 16. století. Bývala v něm vesnická hospoda, která byla srdcem celé obce. V roce 1842 zničil část budovy požár, dům byl však rychle opraven a později byly dostavěny jeho další části, a to do podoby, jak stavení vypadá v současnosti. Hlavní budova s okolní zástavbou jsou zapsanou kulturní památkou. Od roku 1951 je dům označován jako „Památník Antonína Dvořáka“ a v letech 1976–2019 byl ve správě Národního muzea. Poté objekt, který nebyl v dobrém technickém stavu, včetně přilehlých budov a pozemků, převzala do své správy organizace Lobkowicz Collections, o.p.s., aby z něj vytvořila místo odpovídající významu a přínosu nejslavnějšího zdejšího rodáka pro světovou hudbu.

Muzeum

Nové muzeum propojí Dvořákovu hudbu s jedinečným geniem loci jeho rodiště.

Inovativní expozice představí prostředí středočeské vesnice, ve které se Dvořák narodil a vyrůstal tak, jak vypadala v polovině devatenáctého století. Velký důraz je kladen na zvuk a zejména hudbu. K té budou mít návštěvníci přístup prostřednictvím speciálních audioprůvodců, které je provedou skladatelovou úžasnou životní aprofesní cestou, vedoucí ze skromných poměrů v Nelahozeves až k jeho celosvětovému uznání.

Architektonický návrh rekonstrukce rodného domu vytvořilo renomované britské studio Wright & Wright. Řešení muzejní expozice pak připravila společnost Ralph Appelbaum Associates, jedna z nejprestižnějších firem zaměřených na design muzejních výstav. Poutavý multimediální obsah doplňuje autentickou atmosféru domu a umožní návštěvníkům prožít příběh Dvořákových raných let. Tým, který se na přípravě výstavy podílel, pracoval s výsledky mnohaletého výzkumu a studia archivních materiálů. Součástí příprav byly také konzultace s historiky a odborníky na 19. století. Koncepce narativu Dvořákova dětství tak vychází z interpretace reálných příběhů a událostí.

Vzdělávací programy

Kromě muzea se stane Dvořákův rodný dům také místem inspirace, kreativity a poznání, prostorem pro hudební zkoušky a vystoupení a pestrou škálu workshopů a vzdělávacích programů určených pro všechny věkové kategorie. Naučné programy nabídnou nové možnosti, jak porozumět Dvořákově životu a tvorbě a jak se jimi nechat inspirovat.

Náměstí a přilehlé okolí budou upraveny tak, aby zde vznikly ideální podmínky pro pořádání koncertů a dalších oblíbených veřejných akcí. Nejvýznamnější z nich je Dvořákova Nelahozeves, festival s dlouholetou tradici, který se koná každoročně během září, na připomenutí a oslavu narozenin světového hudebního velikána.