Muzeum

Nové muzeum propojí Dvořákovu hudbu s jedinečným geniem loci jeho rodiště. Inovativní expozice představí prostředí středočeské vesnice, ve které se Dvořák narodil a vyrůstal tak, jak vypadala v polovině devatenáctého století. Velký důraz je kladen na zvuk a zejména hudbu. K té budou mít návštěvníci přístup prostřednictvím speciálních audioprůvodců, které je provedou skladatelovou úžasnou životní a profesní cestou, vedoucí ze skromných poměrů v Nelahozeves až k jeho celosvětovému uznání.

Architektonický návrh rekonstrukce rodného domu vytvořilo renomované britské studio Wright & Wright. Řešení muzejní expozice pak připravila společnost Ralph Appelbaum Associates, jedna z nejprestižnějších firem zaměřených na design muzejních výstav. Poutavý multimediální obsah doplňuje autentickou atmosféru domu a umožní návštěvníkům prožít příběh Dvořákových raných let. Tým, který se na přípravě výstavy podílel, pracoval s výsledky mnohaletého výzkumu a studia archivních materiálů. Součástí příprav byly také konzultace s historiky a odborníky na 19. století. Koncepce narativu Dvořákova dětství tak vychází z interpretace reálných příběhů a událostí.