Národní plán obnovy

Cílem projektu Kreativní centrum hudby: rodný dům Antonína Dvořáka je proměnit kulturní památku, původně barokní venkovskou usedlost, v níž se narodil skladatel Antonín Dvořák, v muzeum 21. století a regionální kulturní a kreativní centrum. Díky projektu bude v Nelahozevsi vybudováno centrum kulturního a společenského života, které poskytne zázemí pro komunitní využití a nabídne program veřejných kulturních a společenských akcí a vzdělávacích aktivit typu koncertů, komorních koncertů, představení, přednášek, výstav, komentovaných prohlídek a společenských akcí. Projekt se rovněž zaměří na speciální workshopy poskytované muzeem i ty, které budou rozvíjené společně s českými partnery určené pro talentované hudebníky a zranitelné skupiny obyvatel. Projekt je rovněž v souladu se Strategickým plánem obce Nelahozeves, kde je jednou z priorit revitalizace centra obce a návsi.

Realizací projektu dojde k naplnění následujících cílů:

- Zvýšení občanské kulturní vybavenosti města i kraje
- Vytvoření kulturního a kreativního centra
- Rozšíření nabídky kulturních aktivit a trávení volného času
- Rekonstrukce stávajícího historického a památkově chráněného areálu
- Zvýšení počtu návštěvníků památky
- Zvýšení přitažlivosti města pro jeho obyvatele
- Zvýšení příjmů obce Nelahozeves
- Růst zaměstnanosti (nové pracovní pozice

Projekt Kreativní centrum hudby: rodný dům Antonína Dvořáka je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury.