Antonín Dvořák a muzeum světové úrovně

Moderní, krásné, dechberoucí. Takové by mělo být budoucí muzeum rodného domu Antonína Dvořáka, které přiblíží dětství světoznámého skladatele, jenž prožil první roky svého života v Nelahozevsi. Projekt, na kterém rodina Lobkowiczů intenzivně pracuje posledních několik let, má návštěvníky přenést do malé středočeské obce poloviny 19. století a nechat je nahlédnout do mozaiky vlivů a inspirací, které stály za zrodem hudebního génia.

Rodina Lobkowiczů získala rodný dům Antonína Dvořáka zpět do svého vlastnictví v roce 1992 a po následujících 27 let jej za symbolickou jednu korunu ročně pronajímala Národnímu muzeu. V domě byla v té době umístěna výstava vytvořená v roce 1971 a upravena v roce 1991, budova samotná byla opravována a udržována pouze v nezbytně nutné míře. Vzhledem k omezenému množství exponátů, které se dochovaly z prvních let života budoucího geniálního skladatele, bylo jasné, že když se rodina Lobkowiczů rozhodla pro revitalizaci rodného domu a vybudování muzea hodného Dvořákova jména, bylo nutné přijít se zcela novým a inovativním konceptem. Postupně se tak začal rodit projekt muzea světové úrovně, které nemá v České republice obdoby.

Od počátku však bylo záměrem vybudovat v Nelahozevsi nejen muzeum, které důstojným způsobem vzdá holt odkazu světově uznávaného hudebního skladatele, ale rovněž společenské centrum, jež nabídne celou řadu kulturních a vzdělávacích programů pro školy, badatele i širokou veřejnost. V neposlední řadě zde pro obec vzniknou - díky zvýšenému zájmu českých i zahraničních návštěvníků - také nové sociální a ekonomické příležitosti.

Realizace projektu revitalizace rodného domu Antonína Dvořáka probíhá pod vedením zkušeného týmu organizace Lobkowicz Collections o.p.s., jež bude budoucí muzeum provozovat. Na přípravě se podílela celá řada renomovaných českých i zahraničních expertů a společností, stojících za významnými projekty obdobného charakteru po celém světě. Odbornými konzultanty projektu jsou experti z Národního památkového ústavu, Národního muzea, Společnosti Antonína Dvořáka a další dvořákovští badatelé a muzikologové.

V současné době je projekt ve fázi výběru dodavatele stavebních prací. Budovy areálu rodného domu projdou celkovou rekonstrukcí, jedna budova bude přistavěna. Hlavní části budoucí expozice budou umístěny ve dvou podlažích rodného domu a také v budově bývalé sýpky. Hlavní vstup do areálu bude z návsi a v budově, kde bývaly stáje, vznikne nové návštěvnické centrum. Zcela inovativní bude muzejní expozice a to jak z hlediska užité technologie, tak i kurátorské koncepce a přístupu k návštěvníkovi. Hlavním médiem, provázejícím návštěvníka od začátku až do konce návštěvy, bude zvuk. Jednotlivé místnosti přiblíží život v malé obci z různých úhlů pohledu a s akcentem na různé aspekty tehdejšího života.

Jak známo, Dvořák se narodil v domě, kde býval hostinec. Jedna z hlavních expozic proto představí prostředí vesnické hospody poloviny 19. století coby centra společenského a kulturního dění a to včetně sálu, kde se odehrávaly populární vesnické tancovačky. Jiné z místností zprostředkují návštěvníkům podobu tehdejší školy, jiné zohlední vliv kostela a náboženství. Nelahozeves jako taková bude ukázána v kontextu doby a různých ročních období. Zásadní inspirací budoucímu skladateli přinášela také okolní krajina, příroda, řeka a les a samozřejmě také největší civilizační výdobytek doby – železnice. Všechny tyto elementy budou zprostředkovány audiovizuálně a přitom individuálně. Každý z návštěvníků totiž u vstupu obdrží zařízení, pomocí kterého si aktivuje v jednotlivých místnostech do sluchátek obsah, který ho bude zajímat. Unikátní bude rovněž práce se světelným designem a projekcemi.

Revitalizace rodného domu Antonína Dvořáka je velmi nákladný projekt, na jehož financování se podílí řada soukromých i institucionálních dárců a sponzorů. Jedním z nich jsou Fondy EHP a Norska, které poskytly příspěvek na vytvoření výše popsané moderní expozice. Některé z jejích částí a technických prvků budou ještě před finální instalací do zrekonstruovaných budov areálu rodného domu umístěny v červnu 2023 na zámku Nelahozeves. Tam se s nimi zájemci budou moci seznámit a vyzkoušet si jejich funkčnost. Poté bude celá výstava umístěna v rodném domu Antonína Dvořáka, jehož otevření pro veřejnost je naplánováno na jaro 2024.  

Vizualizace představující interiér Rodného domu Antonína Dvořáka od Luboše Zbránka

Vizualizace představující interiér Rodného domu Antonína Dvořáka od Luboše Zbránka

Vizualizace: Pavla Beranová, světelná designérka

Vizualizace: Pavla Beranová, světelná designérka